Oljemålningar av Eva Ryn Johannissen.

Röd Is 1, olja på duk, 60 x 70 cm

Inom svensk konst av idag har måleriet kommit att inta en alltmer undanskymd plats. Användandet av äldre medier som olja på duk anses av många otidsenligt och nostalgiskt. Själv upplever jag just detta medium som synnerligen väl ägnat att utforska och uttrycka känslor, stämningar och mentala processer med stark förankring i samtiden. Oftast utgår jag från ett konceptuellt tema, och bearbetar och uttrycker sedan mina upplevelser med hjälp av penslar, duk, färg och diverse andra material och verktyg.

Färgtoner, kontraster, laveringar, ytstruktur, former, penseldrag - för mig är alla aspekter av bildskapandet ett sätt att bearbeta upplevelsen av verkligheten. Att måla är att följa med i ett händelsefölopp och tilllåta sig att ständigt förundras och påverkas av det oväntade. Minnen och tidigare erfarenheter vävs ihop med ständigt nya frågeställningar som uppstår under arbetets gång.

Mina abstrakta oljemålningar saknar för det mesta direkta referenser till något specifikt i den materiella världen. Mitt motiv kan sägas vara det drama som uppstår när olika sorters bildelement möts och samverkar, en sorts metafor för mötet mellan människor. Jag fascineras av de många flytande gränserna i bildrummet, t.ex gränsen mellan inne och utanför, nära och långt borta, verklighet och illusion, yta och djup. Att bearbeta bildens rumsliga aspekter är för mig ett sätt att bearbeta min upplevelse av själva livet - en blandning av materiella och existentiella intryck.

 

 

Galleri 1
Röd Is 3, olja på duk, 60  x 70 cm
Lysande Ö nr.3, olja på duk 60 x 70cm
Galleri 1

Start | Galleries: 1 2 3 4 5 6 7 8 | Utställningar | Konst CV

sitemap | Kontakta


Copyright © 2001-2009 Eva Ryn Johannissen. All rights reserved.

Min Faders Hus 8, olja på duk, 60 x 60 cm
Min Faders Hus 10, olja på duk, 60 x 60 cm
Den här bilden, liksom den föregående är baserad på ett tema jag ofta återkommit till under åren. Se fler bilder i serien "Min Faders Hus"
Thin Line 1, 120 x 45 cm
Thin LIne 2, 120 x 45 cm