Konst av Eva Ryn Johannissen - Abstrakt måleri utan specifika referenser till den fysiska verkligheten.

 

Sedan länge är mitt måleri oftast i det närmaste helt abstrakt. Min målsättning är inte främst att tala om den materiella världen, utan snarare att uttrycka min upplevelse av livet med hjälp av abstrakta visuella metaforer. Mina bilder är inte föreställande i den bemärkelsen att man kan identifiera specifika refrenser till landskap, nänniskor eller föremål i dem. I stället vill jag uttrycka mentala processer, sinnestillstånd och känslor som svårligen låter sig fångas i vanligt verbalt språk.

För mig är måleriet - både att själv måla och att se på andra konstnärers verk - ett medel att komma närmare mitt eget sätt att förhålla mig till livet och ett sätt att attackera mina egna invanda föreställningar.

 

Tidslinjer 1, olja på duk, 55 x 45 cm
Tidslinjer 2, olja på duk, 55 x 45 cm "Tidslinjer", triptyk

 

Tidslinjer 3, olja på duk, 55 x 45 cm

 

Galleri 4
Galleri 4

Start | Galleries: 1 2 3 4 5 6 7 8 | Utställningar | Konst CV

sitemap | Kontakta


Copyright © 2001-2009 Eva Ryn Johannissen. All rights reserved.

På branten 1, olja på duk, 40 x 40 cm
Bumlingar 1, olja på duk, 40 x 40 cm
Ascent 4 - non objective painting by Ryn
Ascent 6, oil on canvas, 40 x 40 cm
"Ascent 1". abstract art by Ryn

Färg, form, linjer, ytstruktur, ljus, mörker, och mötet mellan alla dessa element har en otrolig förmåga att sätta fantasin i rörelse och att sätta igång mentala processer som, om man tar sig tid och låter dem ha sin gång, kan leda till en större medvetenhet om vad som styr vårt inre liv.

 

Inspiration till den abstrakta bildserien "Beginning and End" hämtades från teman ur nordisk mytologi.