Beginning and End 1, olja och encaustic på duk

Expressionistisk samtidskonst i olja, encaustic och blandteknik av Eva Ryn Johannissen. Abstrakt måleri med rötter i den nordiska traditionen.

 

Liksom bilderna från Niflheim-serien är temat för de här icke föreställande målningarna inspirerat av berättelser från nordisk mytologi, speciellt visionen av livet på jorden som en cykel av födelse, förintelse och pånyttfödelse. Temat är för övrigt evigt; det återfinns ju i de flesta folks mytologier, och även i Bibeln.

I likhet med de flesta av mina verk från senare år saknar dessa arbeten referenser till något specifikt i den fysiska verkligheten. Å andra sidan, eftersom mina bilder är baserade på min erfarenhet av livet självt, innehåller de självklart såväl reflektioner som bearbetningar av den fysiska verkligheten, för den ingår ju som en väsentlig del i alla de intryck som skapar vårt inre liv.

 

 

 
  Beginning and End 2, olja och ancaustic på duk
 
Beginning and End 3, encaustic på pannård
 
Beginning and End 4, olja och encaustic på duk
 
Beginning and End 5, olja på pannå
 
Start | Galleries: 1 2 3 4 5 6 7 8 | Utställningar | Konst CV
sitemap | Kontakta
 
Copyright © 2001-2009 Eva Ryn Johannissen. All rights reserved.