Start | Galleries: 1 2 3 4 5 6 7 8 | Utställningar | Konst CV

sitemap | Kontakta


Copyright © 2001-2009 Eva Ryn Johannissen. All rights reserved.

Abstrakt konst - expressionistiska oljemålningar av Eva Ryn Johannissen.

Expressionistisk konst

För mig är den viktigaste aspekten av det abstrakta måleriet att det erbjuder obegränsade möjligheter att förhålla sig till alla aspekter av verkligheten. Obundenheten till avbildande former ger mig en frihet att vara öppen för det oväntade och att uttrycka känslor och sinnesstämningar utan förutfattade meningar.

Många tycker att det är svårt att "förstå" helt abstrakt konst. En del känner sig rent av hotade när en bild saknar föreställande element och grips av en irrationell rädsla att förlora sig själva i något slags obetänksam skönhetsdyrkan om de skulle unna sig en stunds kontemplation framför en abstrakt målning. Vi glömmer så lätt att konstens uppgift inte bara är att beskriva den fysiska verkligheten, utan även att trigga tankar och mentala processer genom påverkan på känslo- och fantasiliv.

 

 

 

 

Färger, abstrakta former, ytstrukturer, de visuella elementens inbördes placering, hur allt det det vi ser omkring oss är relaterat till allt annat vi upplever - om vi bara ger oss tid att "ta in" det vi ser och bejaka det utan att ständigt fråga oss vad det föreställer, har det visuella en otrolig förmåga att påverka vårt känsloliv och sätta igång tankar och mentala processer.

Abstrakt konst vill inte ge pekpinnar: "så här vill jag att du ska uppfatta livet". I stället vill den erbjuda en möjlig väg in i vars och ens egna "inre rum" - allt det där som vi så ofta väljer att gömma bakom en fasad av materiella bestyr.

Medan jag arbetar på en målning försöker jag alltid tillåta mig att "vila" i ett sinnestillstånd, och använda mig av och utveckla det som händer under resans gång. Utgångspunkten kan vara vilka abstrakta former som helst. Ibland utgår jag från någon form och någon färg jag just sett och är uppfylld av, andra gånger tar jag avstamp i minnet av något synintryck som gett sig till känna på nytt av en eller annan anledning. Med färgen, penslarna, händerna och allehanda verktyg, bearbetar jag sedan min upplevelse, min känsla och mina tankar. Varje målning innebär nya upptäckter och öppnar upp för nya lösningar.

För den som betraktar abstrakt konst gäller motsvarande process: att tillåta sig själv att vila i de visuella intrycken, att låta den egna fantasin flöda fritt, att glömma invanda föreställningar och se målningen som en möjlig väg in i de egna inre rummen.

Olja i lager på lager

I kontrast till flertalet andra expressionistiska konstnärer bygger jag oftast upp mina målningar långsamt i lager på lager som jag sedan "attackerar" på ett stundtals ganska hårdhänt sätt. Den här tekniken, som innebär en sekvens av skapande, förstörelse och nytt skapande, är för mig den naturliga konsekvensen av att hela tiden vara lyhörd för det som händer. Genom det här arbetssätet blir jag också ständigt medveten om tidens gång samtidigt som spåren från det förflutna ger mig en känsla av sammanhang och utveckling.

 

Läs mer om expressionism

Abstrakt expressionism syftar vanligtivs på en rörelse med centrum i New York vid mitten av förra seklet. Mina egna bilder är både abstrakta och expressionistiska, men gör för den skull inga som helst anspråk på att passa in inom denna rörelse.

"Alltid-aldrig 1", oljemålnindg  av Ryn
"Alltid-aldrig 2", olja på duk, 46 x 37 cm
"Alltid-aldrig 3", olja på duk, 46 x 37 cm
"Alltid-aldrig 4", olja på duk, 46 x 37 cm
"Alltid-aldrig 5", olja på duk, 46 x 37 cm